Administratör för dina personuppgifter är Soeks Scandinavian Group AB, Johannesfredsvägen 156, 168-68 Bromma Stockholm, Sverige, EU VAT: SE559355370301. Mer information om principerna för personuppgiftsbehandling av oss finns i integritetspolicyn [länk]

Detta e-postmeddelande (inklusive bilagor) är endast avsett för den person eller enhet som det är adresserat till och kan innehålla konfidentiell eller skyddad information. All visning, vidare överföring, spridning eller användning av denna information eller att vidta några åtgärder baserat på denna information av andra personer eller enheter än den avsedda mottagaren är förbjuden. Om du har fått det här e-postmeddelandet av misstag, vänligen kontakta avsändaren av detta e-postmeddelande genom att svara på e-postmeddelandet. Vänligen radera och förstöra allt mottaget material, inklusive alla kopior som finns lagrade på mottagarens dator, utskrivna eller sparade på disk.


Form
Dina uppgifter behandlas bland annat i syfte att utföra beställningar av Soeks Scandinavian Group AB i enlighet med integritetspolicyn [https://soeks.se/integritetspolicy/

Lägg även till en kryssruta:
 Jag accepterar bestämmelserna [länk bestämmelser]

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.