Nitrat i vatten

Nitrat är ett kvävehaltigt ämne som är naturligt förekommande i vår miljö. Nitrat kan återfinnas i dricksvatten som kommer från egen brunn och kan i för hög dos orsaka kroppsliga skador. De höga doserna av nitrat kan vara hälsofarliga, då det i kroppen processas och omvandlas till nitrit. Nitrit kan vara farligt främst för små barn, då det riskerar att påverka och försvåra deras förmåga att ta upp och transportera blodet i kroppen. 

Det finns olika anledningar till att ditt dricksvatten besitter en hög nitrathalt. Det kan bland annat bero på föroreningar i brunnsvatten, hur marken runt brunnen används samt befintliga utsläpp från kvävegödsel. Likt nämnt ovan besitter vattnet i grävda brunnar oftast en högre nitrathalt jämfört med vattnet i borrade brunnar. Utifrån brunnens ytliga grundvattenmagasin kan föroreningar nå det grunda ytvattenmagasinet snabbare än det djupa, vilket innebär att vattnet inte kommer att hinna renas på naturlig väg.

 

Hur kan nitrat i vatten vara skadligt?

En för hög dos av nitrat i dricksvattnet kan riskera en negativ påverkan på kroppen, då nitrat under matsmältningsprocessen kan omvandlas till nitrit. Det omvandlade nitritet riskerar därefter att transporteras ut i blodet, och kan i för höga doser hämma syreupptagningen i blodet hos små barn. Nitritet kan även ge en negativ inverkan på kroppens blodkärl vilket kan leda till bland annat blodtrycksfall. 

Nitrit kan i vissa fall påverka blodkärlsväggarna så att de lättare släpper igenom vätska - vilket i sin tur leder till att blodplasman kan lämna blodkärlen i en sådan omfattning att cirkulationsstörning riskerar att uppstå.

 

Hur kan jag mäta nitrathalten i mitt dricksvatten?

Med hjälp av vår geigermätare Ecovisor F4 kan du enkelt mäta och kontrollera nitrathalten i ditt dricksvatten, men även i vardagliga livsmedel såsom kött, fisk, frukt och grönt. Mätaren är en patenterad flerproduktssond med temperaturkompensation som genererar över 90% pålitligt resultat vid analys av befintlig nitrathalt i mat och vatten.

 

Läs mer om Soeks Ecovisor F4 här.

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.