Hårt vatten

Vi använder en stor mängd vatten varje dag. Tvättning, städning och matlagning är bara några av alla de saker som vi använder vårt bruksvatten till. Det finns två olika tillstånd - hårt vatten och mjukt vatten.  

Hårt vatten innehåller en högre kalk- och magnesiumhalt, och återfinns oftast vid områden med kalkhaltiga bergarter. Det finns ingen större hälsorisk med att konsumera hårt vatten, men tack vare dess höga kalkinnehåll kan vattnet orsaka kalkavlagringar i rör, hushållsmaskiner och på textilier vid tvätt. Detta kan leda till behov av regelbunden kalkavlagring av hemmets maskiner och inredning. Den höga kalkhalten kan även orsaka strävhet vid tvätt av kläder, då kalket har en förmåga att tränga in i fibrerna och göra plagget hårt och stelt. Det krävs därför en högre tillsättning av mjukmedel, vilket i sin tur leder till en högre belastning på miljön.

Hårt vatten kan även orsaka torr och irriterad hud, då kalk besitter en förmåga att torka ut hud och hårbotten. Hudirritationer kan vara ett påfrestande problem som kräver behandling och underhåll. 

 

Mäta hårdhet i vatten

Om du märker att ditt bruksvatten orsakar slitage på hushållets maskiner, dina kläder samt skapar hudirritationer kan det vara en god idé att mäta vattnets hårdhet. Med hjälp av vår geigermätare Soeks Ecovisor F4 kan du enkelt mäta ditt vatten för att utläsa kalkhalten. Resultatet ger dig en tydlig inblick i ditt vattentillstånd och hjälper dig att utföra de åtgärder som krävs för att kunna upprätthålla en mer hälsosam och miljövänlig vardag.

Förutom att mäta vattnets hårdhet kan du använda Soeks Ecovisor F4 till att upptäcka andra viktiga komponenter som kan påverka hälsa och miljö.

Geigermätaren kan bland annat utmäta vattnets:

  • pH-värde
  • temperatur
  • nivå av totalt upplöst fast material (TDS)
  • saltinnehåll
  • konduktivitet
  • redoxpotential (ORP)
  • nivå av flytande organisk materia (TOC)
  • nivå av metaller såsom bly, kadmium och koppar.

 

Vattenhårdhet och skadliga ämnen i dricksvattnet

Likt nämnt ovan är mätningen av vattnets hårdhet en del i fastställandet av ett miljövänligt och hälsosamt dricksvatten. Men det är även viktigt att analysera halten av andra komponenter såsom metaller, pH-värde och temperatur.

Koppar, zink och nickel är metalliska grundämnen som är naturligt förekommande i vårt grundvatten. Metallerna är i små mängder inte indirekt skadliga för kroppen, men ett större intag av exempelvis koppar kan orsaka akuta magbesvär såsom kräkningar och diarréer, och på lång sikt även leverskador. Soeks Ecovisor F4 ger dig snabba och pålitliga resultat som redovisar vattnets hälsotillstånd. 

 

Läs mer om Soeks Ecovisor F4 här.

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.